Regler for brugerne på Hitsurf.dk

Maj 2008

Nedenstående regler skal overholdes. Brud på dem kan i værste fald medføre sletning af din profil.
Reglerne indeholder dels generelle spilleregler for brugerne på siden, og dels regler der tager hensyn til dansk lovgivning.

Hold en sober tone i debatten

Husk at det er rigtige mennesker der sidder i den anden ende af linjen!
Respekter at andre ikke nødvendigvis har samme grænser som dig.
Tal ikke nedgørende til- og om andre brugere. Det skal ikke være en kraftanstrengelse at logge ind her.

Vær opmærksom på at andre kan opfatte din måde at tale på som nedladende, selvom du måske ikke selv mener det sådan.
Er du ophidset, så stik lige en finger i jorden inden du skriver mere.

Du skal til enhver tid efterkomme henstillinger fra Philip eller moderatorerne.
Har du et problem med en anden bruger, er det bedre at skrive til mig fremfor at lade en eventuel mudderkastning løbe løbsk. Så kan vi hjælpes ad med at rede trådene ud.

Moderatorer og kasketter

Siden administreres dagligt af Philip, men til hjælp er der udpeget nogle moderatorer.

Kun Philip og moderatorerne må bære "Hitsurf-kasket" udenfor Hitsurf.dk, da jeg ikke vil risikere at få skudt nogle udtalelser i skoene som jeg ikke kan stå inde for endsige har kendskab til.

Henstillinger fra en moderator skal altid efterkommes!

Moderatorerne er i skrivende stund (maj 2008):
Pernilla, benassi112, M@riusEJ og vancairo.

Reklame for andre hjemmesider/fora

Det er helt i orden at reklamere for andre hjemmesider (herunder din egen-) på Hitsurf.dk, såfremt det skønnes at dette ikke er din primære grund til at være her.
Jeg anser ikke Hitsurf og andre beslægtede sider som konkurrenter mod hinanden, men som supplementer til hinanden.

Spamming eller lignende malplaceret posting accepteres dog under ingen omstændigheder, da det giver uønsket "støj" på linjen for de andre brugere.

Én person - én profil

Hver person må kun have én profil på Hitsurf.dk.

Artikler og blog

Alle kan blogge og skrive artikler.
Vælger du at skrive en artikel, skal indholdet have relevans og interesse for de andre brugere på siden.
I bloggen er ordet stort set helt frit, og her gælder kun de regler som også gælder andre steder på siden, herunder at mudderkastning mod andre brugere ikke må finde sted.
br /> Hvis en artikel skønnes ikke at have interesse for andre brugere på siden, eller den har "for meget personligt præg" kan jeg vælge at konvertere den til en blog.
Er du i tvivl, så skriv en blog i stedet. Er dit blogindlæg godt, kan jeg omvendt konvertere den til en artikel, hvis du selv ønsker det.

Artikler bliver stående på siden også selvom du som forfatter måske en dag vælger at slette din profil på Hitsurf.dk. Blogindlæg slettes hvis du ønsker det.

Ophavsret

Betragt indholdet på Hitsurf.dk somk en slags "open source".
Som skribent må du gerne poste samme indlæg på andre sider, hvis du ønsker dette.
Andre dele af sidens indhold, herunder artikler og hitlister må gerne bringes på andre sider, såfremt der er angivet kilde, og det sker på samme vilkår som her.
Dog bør forfatteren til en artikel spørges først. Det samme med brugernes personlige hitlister.
Som bruger kan du ikke gøre krav på ophavsret over de ting du poster på sitet.

Hitsurf er ikke en downloadcentral!

Selvom jeg ikke selv holder så meget fast i diverse copyright-bestemmelser skal andres ophavsret respekteres!
Finder du noget her på siden som er tyvstjålet fra en anden navngiven side, er du velkommen til at kontakte mig på philip snabel-a hitsurf.dk, så jeg kan få det fjernet.

Der må heller ikke kopieres længere passager fra artikler på andre sider uden den pågældende forfatters- eller hjemmesides accept.
Kopiering må dog gerne ske hvis det sker i citat-øjemed, og der er link til det sted der er citeret fra.

Dansk lovgivning skal til en hver tid overholdes. Det gælder både lov om ophavsret, racismeparagraffen og injurier.
Det er ikke tilladt at uploade sange uden tilladelse fra den der har ophavsretten til sangen.
Da jeg ikke kan tjekke minutiøst hvem der har fået lov af hvem, bliver jeg nødt til at forbyde alt, når det gælder artister der har pladekontrakt.

Sider som YouTube og MySpace er det dog fuldt ud tilladt at linke til, da de dels har juraen i orden (YouTube betaler afgift til musikbranchen) og dels selv opfordrer til at linke til dem.

Deeplinks

Som sagt opfordrer bl.a. YouTube selv til deeplinking, så de er ikke noget problem. Andre sider kan dog være et problem, så tjek gerne deres politik på området, inden du linker.

Det nye ved reglerne er: Ingen billeder i dine indlæg!
Når vi har et billede fra en anden hjemmeside direkte her på siden, stjæler Hitsurf reelt båndbredde fra andre hjemmesider, og det er ikke alle der er glade for dette.
Er du i tvivl om, om du må eller ikke må - Så lad være!

Musiklinks
Du må ikke linke direkte til en mp3-fil. Heller ikke selvom filen kan downloades gratis legalt. Du må kun linke til siden hvorfra den legale fil kan hentes.
Når det gælder ulovlige filer må der selvfølgelig heller ikke linkes til selve siden der linker til de ulovlige filer.

Sletning af din profil

Overtrædelse af reglerne og/eller manglende overholdelse af henstillinger fra min eller en moderators side kan i værste fald medføre sletning af din profil.
En enkelt overtrædelse vil som hovedregel kun medføre en advarsel.
I særligt grove tilfælde kan din profil profil dog blive slettet prompte.

Eksempler (ikke udtømmende-) på særligt grove tilfælde:
- Links til ulovlige hjemmesider
- Bevidst forsøg på at lave ballade eller skabe splid mellem brugerne.
- Injurierende udtalelser.

Hitsurf.dk - logo

Søg efter sange: